Pierzga

Pierzgę – pyłek kwiatowy złożony w komórkach plastra poddany procesowi
fermentacji mlekowej, a używany również do karmienia pszczół. Pierzga jest stosowana w postaci różnych preparatów daje
Dobre wyniki w leczeniu: miażdżycy, choroby niedokrwienia
Serca, choroby nadciśnieniowej, anemii schorzeń wątroby,
Stanów zapalnych i przerostu gruczołu krokowego