Mleczko pszczele

Mleczko pszczele – produkt, którym młode pszczoły karmią larwy pszczół
i trutni oraz matek w okresie składania przez nie jajeczek i w czasie życia larwowego.