Hodowla Matek Pszczelich

Moim szczególnym zainteresowaniem cieszy się hodowla matek pszczelich. Od lat 1960 prowadzimy hodowle matek pszczelich. W czasie prowadzenia tej hodowli często korzystałem z trutowiska
w Niepołomicach, która była pod opieką dr Antoniego Chwałkowskiego a który wraz panami J. Grelą
i M. Tomaszewskim wprowadzili mnie w zakres genetyki i hodowli matek pszczelich.

Od 2006 realizowany jest program krzyżowniczy linii AM na bazie pszczół Kraińska (CARNICA) na bazie linii Beskidka, CT-46, Alsin. Właściwy dobór strony matecznej i ojcowskiej, powoduje, że materiał przedstawia wysoką wartość genetyczną uwzględniając przede wszystkim cechy: miodności, małej rojliwości, zimotrwałości, łagodności oraz odporności na choroby.

Linia AM hodowana jest na terenach Małopolski, które charakteryzuje duże zróżnicowanie klimatyczne i pożytkowe.

  • Bardzo wczesny i dynamiczny rozwój wiosenny.
  • Pszczoły wykazują dużą łagodność, co pozwala na komfortową pracę w pasiece.
  • Dobra miodność wyrażająca się wykorzystaniem wszystkich dostępnych pożytków, nawet występujących późno spadzi.
  • Dobra zimotrwałość, w różnych warunkach klimatycznych oraz po zbiorze spadzi iglastej.
  • Duża siła rodzin w całym sezonie przy ograniczonej skłonności do rójki.
  • Rodziny pszczele wykazują tendencję do gromadzenia dużej ilości pyłku.
  • Odporność na choroby.

Oferujemy Państwu matki pszczele
Rasa kraińska (CARNICA) linii: Beskidka, AlSin,CT-46, Sklenar, H/47

  • Nieunasiennione
  • Unasiennione naturalnie
  • Unasiennione sztucznie

Oferujemy Państwu również odkłady pszczele
4-ro i 5-cio ramkowe.